התקנת תעלות PVC קשיחות למנדף

התקנת תעלות PVC קשיחות למנדף

ביצוע התקנת תעלות 45X45 ס"מ PVC למנדף כימי
פרוייקט של כ 50 מטר רץ (כ 150מ"ר) של תעלה
הלחמה באתר הלקוח, כולל התקנה מלאה