תא למינארי (נקי) לתיקוני סלולר - נאור איפון חולון

תא למינארי (נקי) לתיקוני סלולר - נאור איפון חולון

תא למיארי נקי לתיקון מסכי סלולר
כולל משטח אנטיסטטי תקני מאורק, ויוניזטור לריקט מטען סטטי
יוצר אוירה נקיה עד רמת Class100 בתא לביצוע מושלם