סל הזמנה / הצעת מחיר

סל הזמנה / הצעת מחיר

באם קיימים מחירים ברשימה לכל המוצרים שלך - אתה פשוט יכול להזין פרטי כרטיס אשראי ותחוייב בהתאם והמשלוח ישלח אליך תוך 24 שעות.
באם חלק מהמוצרים הם ללא מחיר ומצויין עליהם בטבלה "קבל הצעת מחיר" סיים את ההזמנה, התעלם ממחיר הסה"כ שיצא בעגלה, ותקבל תוך 24 שעות הצעת מחיר מלאה על הכל.

שים לב,
כל המחירים באתר אינם כוללים מע"מ ויתווסף אליהם חיוב מע"מ כחוק.
כל מוצר שאין לו מחיר מופיע בשורת המחיר המילים "הצעת מחיר" ואומר שתשלח אליך הצעת מחיר על הנ"ל.
מלאי אקסדרון דינמי ומשתנה כל הזמן, הכמות במלאי באתר אינה מתעדכנת אוטומטית ולא תמיד מדוייקת.
במוצרים אשר במלאי, אין לגביהם מינימום להזמנה, מוצרים אשר אינם במלאי יהיה כמות מינימום להזמנה.
הסה"כ מחיר יכול לבלבל במקרה ואין על מוצר מסויים מחיר, שים לב, הסה"כ כולל רק מוצרים שיש לגביהם מחיר בהצעה.

מחסנינו עברו לקיסריה ומנוהלים ע"י קבלן חיצוני, לכל הזמנה מתחת לסכום של 1500 ש"ח תתווסף דמי הזמנה קטנה של 240 ש"ח

אין מוצרים בסל